Södra Harads

Wednesday 11 October 2017

Start
Sandträsk
Storsand
Lakaträsk
Svartlå
Södra Harads
Forsnäs
Bodträskfors
Rödingsträsk
Edefors
Norrhed

 

               

       Södra Harads är vackert beläget på södra sidan av Lule Älv, mittemot Harads.
Byn sträcker sig c:a fyra km, med bebyggelse på båda sidor om vägen. Södra Harads är direkt förbundet med Åminne, tidigare Västerby, som rent historiskt, är mer känt än Södra Harads.

I byn finns en livaktig byaförening som försöker att engagera byborna i olika projekt för gemenskap och utveckling. Byaföreningen har sen några år en egen byastuga, där de flesta aktiviteterna äger rum. Det finns en egen badplats, belägen vid Kallbacken . Den senare används bl.a. vintertid till utflykter från skolan i Harads. Där kan man åka skidor, snowboard eller pulka.

Rent historiskt är byn en avläggare till Harads, där många fastigheter hade mark på södra sidan av Lule älv. Byn var ursprungligen en jordbruksbygd, men som de flesta byar har jordbruken försvunnit och f.n. finns bara ett jordbruk kvar men glädjande nog så bygger han ut för ca 80 mjölkkor plus kvigor, den nya ladugården skall tas i bruk våren 2010.Vi välkomnar Fredrik Olsson med familj till denna storsatsning. Det finns en familj som delvis lever av renskötsel, men de flesta arbetstagarna är anställda inom olika företag, landsting , stat och kommun.

I Södra Harads bor 97 personer inklusive byarna Åminne, Lillån och Österby. Sommartid utökas antalet invånare, när sommarstugeägare kommer hit.

Södra Harads Byaförening

Kontaktman
Boel Ahlström 0928-108 26
Södra Harads 36
960 24 HARADS
E-post: boel.m.ahlstrom@telia.com
 

 

 

Start | Sandträsk | Storsand | Lakaträsk | Svartlå | Södra Harads | Forsnäs | Bodträskfors | Rödingsträsk | Edefors | Norrhed

Denna sida uppdaterades Friday 11 October 2013